2005


1. Podmiot kontrolujący: Urząd Kontroli Skarbowej w Łodzi

Czas trwania kontroli: od 07.02.2005 do 14.02.2005

Zakres prowadzonej kontroli: Prawidłowość klasyfikacji podatku

od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych w

programie SAPARD przez wybranych beneficjentów tego

Programu.2. Podmiot kontrolujący: Państwowa Inspekcja Pracy Oddział w

Piotrkowie Tryb.

Czas trwania kontroli: od 25.02.2005 do 28.02.2005

Zakres prowadzonej kontroli: Prawo pracy, bezpieczeństwo pracy3. Podmiot kontrolujący: Wojewódzki Inspektorat Ochrony

Środowiska w Łodzi Delegatura w Piotrkowie Tryb.

Czas trwania kontroli: od 08.08.2005 do 08.08.2005

Zakres prowadzonej kontroli: Kontrola inwestycji - oczyszczalni

ścieków w Kleszczowie4. Podmiot kontrolujący: Archiwum Państwowe w Piotrkowie Tryb.

Czas trwania kontroli: od 01.09.2005 do 01.09.2005

Zakres prowadzonej kontroli: Kontrola archiwum zakładowego

i Urzędu Stanu Cywilnego w Kleszczowie5. Podmiot kontrolujący: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

Czas trwania kontroli: od 07.09.2005 do 04.11.2005

Zakres prowadzonej kontroli: Kontrola gospodarki finansowej i

zamówień publicznych. Okres objęty kontrolą: rok 2004 i

półrocze 2005 roku6. Podmiot kontrolujący: Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Łodzi

Czas trwania kontroli: od 08.09.2005 do 07.10.2005

Zakres prowadzonej kontroli: Koszty Funkcjonowania administracji

samorządowej w latach 2003-2005 I półrocze.7. Podmiot kontrolujący: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

w Bełchatowie

Czas trwania kontroli: od 14.06.2005 do 14.09.2005

Zakres prowadzonej kontroli: Odbiór rozbudowanej oczyszczalni

ścieków w Kleszczowie8. Podmiot kontrolujący: Wojewódzki Inspektorat Ochrony

Środowiska w Łodzi Delegatura w Piotrkowie Tryb.

Czas trwania kontroli: od 30.11.2005 do 30.11.2005

Zakres prowadzonej kontroli:Kontrola inwestycji - oczyszczalni

ścieków w Łękińsku po modernizacji9. Podmiot kontrolujący: Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Łodzi

Czas trwania kontroli: od 19.12.2005 do 01.06.2006

Zakres prowadzonej kontroli:Ocena skuteczności sprawowania

przez Gminę Kleszczów nadzoru i kontroli realizacji przez Fundację

Rozwoju Gminy Kleszczów środków finansowych, przekazanych

jej przez Gminę Kleszczów na realizację zadań własnych, na

podstawie umowy z dnia 16 maja 2001r.Informacja wytworzona przez:
Anna Szydłowska , w dniu:  09‑11‑2007 13:17:22
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Aleksandra Rejek
email: rada@kleszczow.pl tel.:044 731-31-10 wew 109 fax: 044 731-31-30
, w dniu:  09‑11‑2007 13:17:22
Data ostatniej aktualizacji:
09‑11‑2007 13:17:22
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie