Tablica ogłoszeń


ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W DEBACIE NAD RAPORTEM O STANIE GMINY KLESZCZÓW ZA 2021 ROK

17‑05‑2022 16:28:16

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583) Wójt Gminy Kleszczów przedstawia Radzie Gminy Kleszczów Raport o stanie Gminy Kleszczów za rok 2021 w terminie do dnia 31 maja 2022 r., który obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim.

W debacie nad Raportem o stanie Gminy Kleszczów za 2021 rok mogą zabierać głos mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, do Przewodniczącego Rady Gminy Kleszczów.

Zgodnie z art. 28 aa ust. 8 ustawy o samorządzie gminnym zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących brać udział w debacie wynosi 15.

Sesja, na której zostanie przedstawiony raport o stanie Gminy Kleszczów odbędzie się 27 maja 2022 r. W związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 26 maja 2022 r. (czwartek), do godziny 15.30 w Punkcie Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy w Kleszczowie, ul. Główna 47. 

Formularz zgłoszenia do debaty dostępny jest poniżej, a także w Biurze Obsługi Rady Gminy w Urzędzie Gminy w Kleszczowie (pokój nr 18, I piętro).

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
54KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
55KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na „Pole Bełchatów. Odwodnienie powierzchniowe wyrobiska i zwałowiska wewnętrznego – etap 22"

11‑05‑2022 12:42:42
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie drogi technologicznej w wyrobisku – etap 22 (POLE BEŁCHATÓW)

11‑05‑2022 12:17:55
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Plik pdf UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
09‑05‑2022 11:49:47

Informujemy, że w dniu 26.04.2022 r. do Urzędu Gminy w Kleszczowie wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. „Poprawa kondycji fizycznej z Solparkiem” złożona przez Fundację „Przekraczać Granice” z siedzibą przy ul. Słonecznej 18, 97-410 Kleszczów.
Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, uznając celowość realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym, zamieszcza się ofertę Fundacji „Przekraczać Granice” na okres 7 dni:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kleszczów;
2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Kleszczowie;
3) na stronie internetowej Urzędu Gminy w Kleszczowie.

Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
2,6MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 24 Numer strony: 1  2  3  
Informacja wytworzona przez:
Kalina Pierzak
email: bip@kleszczow.pl tel.:44 731 31 10
, w dniu:  01‑01‑2016 08:00:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Administrator tel.:- , w dniu:  01‑01‑2016 08:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
17‑05‑2022 16:32:16
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie