Zgromadzenia


Prawo o zgromadzeniach

27‑10‑2015 15:04:58

Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz.U.2015.1485) organizator zgromadzenia, o którym mowa w art. 21 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz.U. poz. 1485), zawiadamia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia właściwe gminne (miejskie) centrum zarządzania kryzysowego, a w przypadku gdy w danej gminie nie zostało ono utworzone – wojewódzkie centrum zarządzania kryzysowego, nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 2 dni przed planowaną datą zgromadzenia, podając:

 

1) imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres poczty elektronicznej
i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim,

2) datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia,

3) ewentualne zagrożenia, które w jego ocenie mogą pojawić się w trakcie zgromadzenia.

 

 

Powyższe zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia, w przypadku gdy
w gminie nie zostało utworzone gminne centrum zarządzania kryzysowego, przyjmuje:

 

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

- na nr telefaksu 42 6641401

- lub e-mail: wczk@lodz.uw.gov.pl

 

 

Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzeń, do których nie może mieć zastosowania postępowanie uproszczone w sprawie zgromadzeń, przyjmuje:

Wójt Gminy Kleszczów

- na nr telefaksu 44 7313130

- lub e-mail: kancelaria@kleszczow.pl

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
30KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Przemysław Kaczmarczyk tel.:44 731-31-10 , w dniu:  27‑10‑2015 12:20:38
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Przemysław Kaczmarczyk tel.:44 731-31-10 , w dniu:  27‑10‑2015 12:20:38
Data ostatniej aktualizacji:
11‑05‑2023 11:26:01
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie