RADA GMINY


Rada Gminy

- zgodnie z art. 15 i 16 ustawy o samorządzie gminnym, jest organem stanowiącym i kontrolnym w gminie. Kadencja Rady Gminy trwa 5 lat. Zgodnie z art. 18 do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy.
Ustawowy skład Rady wynosi 15 radnych.
Rada działa na sesjach, poprzez swoje komisje oraz przez Wójta Gminy w zakresie, w jakim wykonuje on uchwały Rady.
Rada odbywa sesje zwyczajne z częstotliwością potrzebną do wykonywania zadań Rady, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

Informacja wytworzona przez:
Anna Szydłowska , w dniu:  09‑11‑2007 13:50:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Paweł Sztoch
email: admin@finn.pl tel.:(42) 684-98-91 fax: (42) 684-98-92
, w dniu:  09‑11‑2007 13:50:00
Data ostatniej aktualizacji:
21‑11‑2018 11:53:42
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie