2018


  1. Podmiot kontrolujący: Izba Administracji Skarbowej w Łodzi

Czas trwania kontroli: od 11.01.2018r. do 28.02.2018r.

Zakres prowadzonego audytu: Gospodarowanie środkami publicznymi w 2015 roku.

 

2. Podmiot kontrolujący: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Czas trwania kontroli: 19.01.2018r.

Zakres prowadzonej kontroli: Kontrola przed wypłatą dofinansowania, na zakończenie zadania pn. „ Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Łuszczanowicach”.

 

3. Podmiot kontrolujący: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bełchatowie

Czas trwania kontroli: 14.05.2018r.

Zakres prowadzonej kontroli: Kontrola sanitarna piaskownic i toalet typu TOI TOI na terenie gminy Kleszczów.

 

4. Podmiot kontrolujący: Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi, Wydział Infrastruktury i Rolnictwa

Czas trwania kontroli: 28.09.2018r. - 01.10.2018r.

Zakres prowadzonej kontroli: Wydawanie, odmowa wydania, zmiana zakresu i cofnięcia przedsiębiorcom zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrona przed bezdomnymi zwierzętami.

 

5. Podmiot kontrolujący: Krajowe Biuro Wyborcze, Delegatura w Piotrkowie Trybunalski,

Czas trwania kontroli: 29.10.2018r.

Zakres prowadzonej kontroli: Kontrola prowadzenia rejestru wyborców.

 

6. Podmiot kontrolujący: Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie

            

Czas trwania kontroli: 19.12.2018r.

Zakres prowadzonej kontroli: Sprawdzenie prawidłowej realizacji warunków umowy o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników, w zakresie przestrzegania postanowień w niej zawartych.

 

Informacja wytworzona przez:
Katarzyna Pajęcka , w dniu:  29‑06‑2018 14:31:50
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Dominika Sprot
email: bip@kleszczow.pl tel.:447313110
, w dniu:  29‑06‑2018 14:31:50
Data ostatniej aktualizacji:
14‑01‑2019 13:39:51
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie