2017


1. Podmiot kontrolujący: Urząd Marszałkowski w Łodzi

Czas trwania kontroli: od 19.05.2017r.

Zakres prowadzonej kontroli: Kontrola planowa trwałości projektu nr RPLD.01.01.00-00-82/09.

 

2. Podmiot kontrolujący: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bełchatowie

     Czas trwania kontroli: 11.07.2017r.

Zakres prowadzonej kontroli: Kontrola sanitarna piaskownic i toalet typu TOI TOI na terenie gminy Kleszczów.

 

3. Podmiot kontrolujący: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

Czas trwania kontroli: od 07.09.2017r. do 24.11.2017r.

Zakres prowadzonej kontroli: Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej i zamówień publicznych.

 

4. Podmiot kontrolujący: Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim

Czas trwania kontroli: od 18.09.2017r. do 19.09.2017r.

Zakres prowadzonej kontroli: Kontrola ogólna Urzędu Gminy i problemowa USC w zakresie przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

 

5. Podmiot kontrolujący: Najwyższa Izba Kontroli

     Czas trwania kontroli: 26.09.2017 - 15.11.2017 r.

Zakres prowadzonej kontroli: Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

 

6. Podmiot kontrolujący: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

     Czas trwania kontroli: 06.12.2017 r.

Zakres prowadzonej kontroli: Kontrole przed wypłatą dofinansowania - umowa nr 98/ZI/D/2017 na "Zakup ciężkiego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kleszczowie"

Informacja wytworzona przez:
Kalina Pierzak
email: bip@kleszczow.pl tel.:44 731 31 10
, w dniu:  22‑09‑2017 11:27:07
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Kalina Pierzak
email: bip@kleszczow.pl tel.:44 731 31 10
, w dniu:  22‑09‑2017 11:27:07
Data ostatniej aktualizacji:
07‑12‑2017 14:21:26
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie