2002


1. Podmiot kontrolujący: Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

Czas trwania kontroli: od 26.02.2002 do 26.02.2002

Zakres prowadzonej kontroli: Prawidłowość w wykonywaniu

przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji

ludności i dowodach osobistych. Okres objęty kontrolą

01.01.2001r. - 26.02.2002r.2. Podmiot kontrolujący: Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Łodzi

Czas trwania kontroli: od 28.01.2002 do 28.05.2002

Zakres prowadzonej kontroli: Gospodarowanie środkami

finansowymi Gminy Kleszczów w latach 2000 i 20013. Podmiot kontrolujący: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

Czas trwania kontroli: od 29.01.2002 do 29.01.2002

Zakres prowadzonej kontroli: Kontrola obejmowała dodatkowe

czynności kontrolne w związku z wniesionymi zastrzeżeniami do

wniosków pokontrolnych, kontroli przeprowadzonej w 2001r w

zakresie gospodarki finansowej gminy i zamówień publicznych4. Podmiot kontrolujący: Wojewódzki Inspektor Nadzoru

Budowlanego w Łodzi

Czas trwania kontroli: od 28.02.2002 do 28.02.2002

Zakres prowadzonej kontroli: Kontrola z zakresu prawidłowości

wydawanych pozwoleń na budowę w oparciu o ustawę prawo

budowlane z 1994r.5. Podmiot kontrolujący: Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

Czas trwania kontroli: od 25.09.2002 do 25.09.2002

Zakres prowadzonej kontroli: Kontrola problemowa z zakresu

obrony cywilnej6. Podmiot kontrolujący: Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

Czas trwania kontroli: od 30.09.2002 do 30.09.2002

Zakres prowadzonej kontroli: Kontrola problemowa z zakresu

realizacji zadań obrony cywilnej w zakresie oceny

uwzględnienia w studium i miejscowym planie

zagospodarowania przestrzennego przedsięwzięć dotyczących

obronności i obrony cywilnej7. Podmiot kontrolujący: Archiwum Państwowe w Piotrkowie Tryb.

Czas trwania kontroli: od 30.09.2002 do 30.09.2002

Zakres prowadzonej kontroli: Kontrola archiwum zakładowego w

Urzędzie Gminy w Kleszczowie8. Podmiot kontrolujący: Wojewódzki Inspektorat Nadzoru

Budowlanego w Łodzi

Czas trwania kontroli: od 10.10.2002 do 10.10.2002

Zakres prowadzonej kontroli:Kontrola doraźna Wydziału Rozwoju

Gospodarczego i Inwestycji
Informacja wytworzona przez:
Anna Szydłowska , w dniu:  09‑11‑2007 11:59:35
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Aleksandra Rejek
email: rada@kleszczow.pl tel.:044 731-31-10 wew 109 fax: 044 731-31-30
, w dniu:  09‑11‑2007 11:59:35
Data ostatniej aktualizacji:
09‑11‑2007 11:59:35
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie