Urząd Gminy


Piktogram

 

 

URZĄD GMINY W KLESZCZOWIE
UL. GŁÓWNA 45b i 47
97-410 KLESZCZÓW

 

TEL. (+48 44) 731-66-10
FAX (+48 44) 731-31-30
e-mail: kleszczow@kleszczow.pl
www.kleszczow.pl


Urząd Gminy jest aparatem wykonawczym Gminy.
Siedzibą Urzędu Gminy jest Kleszczów.


Czas pracy Urzędu:
poniedziałek, środa, czwartek, piątek 7.30-15.30;
wtorek 9.00-17.00

Godziny otwarcia kasy dla klientów:
poniedziałek, środa, czwartek, piątek 7.30-14.30;
wtorek 9.00-16.30


Urząd działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:

  1. Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583),
  2. Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 530.)
  3. Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735, 1491, 2052)
  4. Statutu Gminy Kleszczów.
  5. Innych przepisów prawa materialnego regulujących zadania i kompetencje organów Gminy.
  6. Wykonując zadania Urząd Gminy w Kleszczowie posługuje się Systemem Zarządzania Jakością spełniającym wymagania normy PN- EN ISO 9001:2015-10.
Informacja wytworzona przez:
Przemysław Kaczmarczyk , w dniu:  19‑07‑2007 10:42:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Adam Kmiecik
email: akmiecik@finn.pl tel.:(42) 684-98-91 fax: (42) 684-98-92
, w dniu:  19‑07‑2007 10:42:00
Data ostatniej aktualizacji:
02‑05‑2022 13:28:05
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie