Wójt


Zadania i kompetencje Wójta Gminy:

1. Reprezentowanie gminy na zewnątrz.
2. Nawiązywanie i rozwiązywanie z pracownikami samorządowymi stosunków pracy.
3. Przedkładanie Regionalnej Izbie Obrachunkowej uchwał i zarządzeń podlegających nadzorowi Izby.
4. Przedkładanie Wojewodzie uchwał Rady i zarządzeń Wójta.
5. Ogłaszanie uchwały budżetowej i sprawozdania z jej wykonania oraz przekazywanie Wojewodzie aktów prawa miejscowego celem ich publikacji.
6. Kierowanie bieżącymi sprawami gminy.
7. Wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.
8. Kierowanie i koordynowanie realizacji przedsięwzięć z zakresu obowiązku powszechnej obrony cywilnej.
9. Nadzorowanie ochrony informacji niejawnych i danych osobowych.
10. Sprawowanie zwierzchnictwa służbowego nad kierownikami gminnych jednostek organizacyjnych.
11. Rozporządzanie majątkiem gminy oraz zaciąganie zobowiązań w zakresie ustalonym przez Radę Gminy.
12. Przyjmowanie mieszkańców gminy w sprawach skarg i wniosków.
13. Wykonywanie innych zadań przewidzianych odrębnymi przepisami prawa.Sławomir Chojnowski
Wójt Gminy Kleszczów
Imię:
Sławomir
Nazwisko:
Chojnowski
Opis:

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Kalina Pierzak
email: bip@kleszczow.pl tel.:44 731 31 10
, w dniu:  18‑07‑2007 11:36:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Adam Kmiecik
email: akmiecik@finn.pl tel.:(42) 684-98-91 fax: (42) 684-98-92
, w dniu:  18‑07‑2007 11:36:00
Data ostatniej aktualizacji:
18‑07‑2013 10:48:26
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie