Raport o stanie gminy za 2021 rok


ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W DEBACIE NAD RAPORTEM O STANIE GMINY KLESZCZÓW ZA 2021 ROK

17‑05‑2022 16:55:52

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583) Wójt Gminy Kleszczów przedstawia Radzie Gminy Kleszczów Raport o stanie Gminy Kleszczów za rok 2021 w terminie do dnia 31 maja 2022 r., który obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim.

W debacie nad Raportem o stanie Gminy Kleszczów za 2021 rok mogą zabierać głos mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, do Przewodniczącego Rady Gminy Kleszczów.

Zgodnie z art. 28 aa ust. 8 ustawy o samorządzie gminnym zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących brać udział w debacie wynosi 15.

Sesja, na której zostanie przedstawiony raport o stanie Gminy Kleszczów odbędzie się 27 maja 2022 r. W związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 26 maja 2022 r. (czwartek), do godziny 15.30 w Punkcie Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy w Kleszczowie, ul. Główna 47. 

Formularz zgłoszenia do debaty dostępny jest poniżej, a także w Biurze Obsługi Rady Gminy w Urzędzie Gminy w Kleszczowie (pokój nr 18, I piętro).

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zarządzenie Wójta Gminy Kleszczów Nr 0050.23.2022 z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Kleszczów za rok 2021

17‑05‑2022 15:07:34
Dokumenty:
Plik pdf Zarządzenie nr 0050.23.2022.pdf
17‑05‑2022 15:11:12
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
3MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Raport 2021.pdf
17‑05‑2022 15:11:12
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
2,7MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Kalina Pierzak
email: bip@kleszczow.pl tel.:44 731 31 10
, w dniu:  17‑05‑2022 14:58:10
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Dariusz Woźniak
email: dariuszw@kleszczow.pl tel.:44 731 66 68
, w dniu:  17‑05‑2022 14:58:10
Data ostatniej aktualizacji:
17‑05‑2022 16:56:25
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie