Współpraca z organizacjami pozarządowymi


Ogłoszenie Wójta Gminy o ofercie realizacja zadania publicznego

04‑03‑2021 13:15:49

WÓJT GMINY KLESZCZÓW OGŁASZA:

OTWARTY KONKURS OFERT DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ PODMIOTÓW WYMIENIONYCH W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2021 ROKU.

Konkurs dotyczy realizacji zadań z następujących obszarów zadań publicznych:

I.  Wspieranie i upowszechnianie zadań na rzecz aktywizacji  i integracji społecznej osób w wieku emerytalnym – zadanie pod nazwą „Aktywny Senior”

II.  Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – zadanie pod nazwą „Kleszczów z kulturą w tle”

III. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej – zadanie pod nazwą  „Kleszczowskie tradycje

IV. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych – zadanie pod nazwą „Kleszczów bez barier"

V. Promocja i ochrona zdrowia - zadanie pod nazwą "Kleszczów na zdrowie"

VI. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – zadanie pod nazwą „Kleszczowskie inicjatywy sportowe”

VII. Turystyki i krajoznawstwa – zdanie pod nazwą „Kleszczów - daleko czy blisko”

 

Termin składania ofert upływa w dniu 29.03.2021 r.

Ze szczegółami konkursu można zapoznać się w załączonych dokumentach.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
2,3MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
474KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
950KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
2,3MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
474KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
6,5MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
135KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi

01‑01‑1970 01:00:00

Wójt Gminy Kleszczów informuje, iż od dnia 30 października do 7 listopada 2012 r. zostaną przeprowadzone konsultacje projektu "Rocznego Programu współpracy Gminy Kleszczów z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013".

Do udziału w konsultacjach zaprasza się wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Gminy Kleszczów.

Konsultacje potrwają od 30 października do 7 listopada 2012 r.

Forma konsultacji:

Opinie i uwagi należy wnosić pisemnie na "Formularzu konsultacji" do pobrania poniżej lub bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy w Kleszczowie a następnie składać w Urzędzie Gminy w Kleszczowie - kancelaria ogólna pok. Nr 8, przesłać droga listową na adres: Urząd Gminy w Kleszczowie ul. Główna 47, 97-410 Kleszczów lub przekazać droga elektroniczną na adres kleszczow@kleszczow.pl

Komórka organizacyjna odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Referat Spraw Ogólnych i Gospodarczych
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
577KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów archiwalnych: 51 Numer strony: 1  2  3  4  5  
Informacja wytworzona przez:
Katarzyna Kmiecik , w dniu:  15‑02‑2008 10:05:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Przemysław Kaczmarczyk tel.:44 731-31-10 , w dniu:  15‑02‑2008 10:05:00
Data ostatniej aktualizacji:
04‑03‑2021 13:22:04
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie