Search:
Gospodarka nieruchomościami


Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, położonych w obr. Bogumiłów
2015-04-13(402 KB)More...