Search:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie


Adres:
97-410 Kleszczów, ul. Sportowa 8
tel. bezp.: 44 731-65-60
Adres Internetowy: www.bip.zspkleszczow.wikom.pl
Adres e-mail: zspkleszczow@zspkleszczow.pl
Kleszczów, Powiat bełchatowski, woj. łódzkie
NIP: 769-218-17-53, REGON: 100721417


Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie powstał na mocy uchwały nr XXXIII/341/09 Rady Gminy Kleszczów z dnia 29 maja 2009 r. Organem prowadzącym jest Gmina Kleszczów, nadzorującym Łódzki Kurator Oświaty. Nauczanie w szkole jest bezpłatne. W skład Zespołu Szkół wchodzą:
  1. Liceum Ogólnokształcące
  2. Technikum Nowoczesnych Technologii.


Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991r o Systemie Oświaty z późniejszymi zmianami, w przepisach wydanych na jej podstawie oraz uwzględniające zapisy programu wychowawczego szkoły.

Uchwała nr XXXIII/341/09 z dnia 29.05.2009 r. Uchwała Rady Gminy w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie oraz nadanie pierwszego statutu.
2010-03-11 12:52:14(329 KB)More...
Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXIII/341/09 z dnia 29.05.2009 r.
2010-03-11 12:49:01(376 KB)More...
Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXIII/341/09 z dnia 29.05.2009 r.
2010-03-11 12:47:59(1275 KB)More...


Agnieszka Nagoda - GębiczDyrektor More...