Kontrola zewnętrzna


Plik pdf Informacja z kontroli
06‑07‑2022 15:22:29

Sprawdzenie prawidłowości i rzetelności (zgodności ze stanem faktycznym) danych wprowadzonych do rejestru wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę oraz rejestru zgłoszeń budowy, dotyczących postępowań w sprawach pozwoleń na budowę i zgłoszeń zamiaru przystąpienia do wykonywania robót budowlanych
z zakresu administracji architektoniczno- budowlanej przez organ stopnia powiatowego oraz terminowości wprowadzania danych do rejestru RWDZ.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
231KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf INFORMACJA Z KONTROLI
18‑03‑2022 13:27:00
Kompleksowa kontrola gospodarki finansowej i zamówień publicznych w Powiecie Radomszczańskim.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
108KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf INFORMACJA Z KONTROLI
20‑12‑2021 08:47:41
Kontrola z Zakladu Ubezpieczeń Społecznych -  prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia
społeczne oraz innych składek
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
89KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf INFORMACJA Z KONTROLI
25‑11‑2020 10:51:54
Kontrola  w  związku  z  otrzymaną  informacją  dotyczącą  nieprawidłowości  w  zakresie  stanu
sanitarno-higienicznego pomieszczeń pracy i socjalnych.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
114KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf INFORMACJA Z KONTROLI
24‑11‑2020 14:31:50
Nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
109KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf INFORMACJA Z KONTROLI
20‑11‑2020 12:20:22

Prawidłowość wykorzystania dotacji celowej w 2019 r. z budżetu Wojewody Łódzkiego na realizację zadań powierzonych powiatowi w rozdziale 75045-,, Kwalifikacja wojskowa” § 2120-,, Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez Powiat na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej”

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
103KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf INFORMACJA Z KONTROLI
02‑10‑2019 14:01:15

Upowszechniania wiedzy o działalności systemu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wśród mieszkańców Powiatu Radomszczańskiego.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
528KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf INFORMACJA Z KONTROLI
18‑09‑2019 11:42:03
Inspektorów pracy w Oddziale Państwowej Inspekcji Pracy w Piotrkowie Trybunalskim.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
101KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf INFORMACJA Z KONTROLI
10‑07‑2019 12:02:58
Kontrola Archiwum Zakładowego w zakresie stosowania przepisów kancelaryjno-archiwalnych, prawidłowości klasyfikacji, kwalifikacji dokumentacji, kompletności, regularności przekazywania jej do archiwum zakładowego.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf INFORMACJA Z KONTROLI
15‑05‑2019 11:28:03
Kontrola problemowa dotycząca przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019r. Powiecie Radomszczańskim.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
533KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 35 Numer strony: 1  2  3  4  
Informacja wytworzona przez:
Agnieszka Rozpara
email: rozpara@radomszczanski.pl tel.:44 6858931
, w dniu:  12‑06‑2014 12:43:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Dariusz Staszczyk
email: admin@radomszczanski.pl tel.:44 6858999 fax: 44 6834335
, w dniu:  12‑06‑2014 12:43:00
Data ostatniej aktualizacji:
06‑07‑2022 15:28:39
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie