Komunikaty i ogłoszenia


Plik pdf ZAWIADOMIENIE GEODETY
08‑02‑2023 08:16:22
Zawiadomienie o czynnościach geodezyjnych dla Pana Wiktora Łęgowika, Pani Stanisławy Plucińskiej, Pani Józefy Pluta oraz spadkobierców Zenona Rakowskiego, które będą prowadzone m. in. na działkach 768, obręb Borowa, gmina Gidle, w dniu 20.02.2023r.  od godz. 1400.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Decyzja

07‑02‑2023 09:36:41

Starosta Radomszczański orzeka ograniczyć sposób korzystania z części nieruchomości gruntowej   o nieuregulowanym stanie prawnym,  położonej  w obrębie 0001_ Blok Dobryszyce w gminie Dobryszyce, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków, jako działka nr 639/1 o pow. 0,0307 ha.

Dokumenty:
Plik pdf BIP_36 Decyzja Blok Dobryszyce PGE udostępnienie nieruchomości 2023.pdf
07‑02‑2023 09:38:16
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
366KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik do Decyzji - Mapa.pdf
07‑02‑2023 09:38:16
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
6,3MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf ZAWIADOMIENIE GEODETY
06‑02‑2023 13:51:03
Zawiadomienie o czynnościach geodezyjnych, które będą prowadzone m. in. na działkach 133/9, 133/7, 133/6, obręb Gomunice, gmina Gomunice, w dniu 28.02.2023r.  od godz. 900.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
672KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem
03‑02‑2023 14:11:37

Zarząd Powiatu Radomszczańskiego informuje, że przeznaczył do oddania w najem, w trybie bezprzetargowym, na okres do 3 lat, dla Szpitala Powiatowego w Radomsku, nieruchomość zabudowaną wraz z towarzyszącą infrastrukturą, techniczną z przeznaczeniem na prowadzenie działalności z zakresu opieki zdrowotnej wynikającej z zapisów Statutu Szpitala Powiatowego w Radomsku.  

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
582KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf INFORMACJA STAROSTY RADOMSZCZAŃSKIEGO
27‑01‑2023 15:00:03

Starosta Radomszczański zawiadamia, że na wniosek P4 Sp. z o.o., wniesiony do Starosty Radomszczańskiego w dniu 9 stycznia 2023r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia na budowę inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej dot. budowy stacji bazowej telefonii komórkowej P4 numer „RDM4481B” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Bugaj Zakrzewski gm. Kodrąb, na działce numer ewid. 115 obręb 0013 Łagiewniki, jednostka ewid. Kodrąb.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
218KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf INFORMACJA STAROSTY RADOMSZCZAŃSKIEGO
27‑01‑2023 14:31:25
Starosta Radomszczański zawiadamia, że na wniosek P4 Sp. z  o.o. wniesiony  w dniu 12 stycznia 2023 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia na budowę dotyczącego realizacji  inwestycji celu publicznego  z  zakresu łączności  publicznej tj.  budowy stacji bazowej  telefonii  komórkowej  P4  nr  „RDM4472A” wraz z niezbędą infrastrukturą  techniczą, na dz. nr ewid. gr. 1868, obr. 0003 Jedlno Drugie, jedn. ewid. gm. Ładzice.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
167KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia postępowania
26‑01‑2023 14:08:07

Starosta Radomszczański, podaje do publicznej wiadomości informację o zamiarze wszczęcia, postępowania w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej  w gminie Dobryszyce, w obrębie 0001_ Blok Dobryszyce, oznaczonej numerem działek  739/3 o pow. 0,2206 ha oraz 739/4 o pow. 0,2781 ha, stanowiących część ulicy Przemysłowej, wpisanej w ewidencji gruntów, jako Skarb Państwa - drogi, nieustalona własność.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
265KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Decyzja

26‑01‑2023 11:16:35

Starosta Radomszczański orzeka ograniczyć sposób korzystania z części nieruchomości gruntowej, o nieuregulowanym stanie prawnym, wpisanej w ewidencji gruntów, jako Skarb Państwa (Państwowe Wody i Rowy) nieustalona własność, położonej  w obrębie 0002_ Danielów w gminie Kamieńsk, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków, jako działka nr 391 o pow. 0,87 ha.

Dokumenty:
Plik pdf BIP_35 Decyzja Danielów dz. 391 udostępnienie nieruchomości 2023.pdf
26‑01‑2023 11:18:20
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
365KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 35 mapa Decyzja Danielów.pdf
26‑01‑2023 11:18:20
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
729KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Decyzja

26‑01‑2023 11:13:07

Starosta Radomszczański orzeka ograniczyć sposób korzystania z części nieruchomości gruntowej, o nieuregulowanym stanie prawnym, wpisanej w ewidencji gruntów, jako Skarb Państwa (Państwowe Wody i Rowy) nieustalona własność, położonej  w obrębie 0015_ Siódemka w gminie Kamieńsk, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków, jako działka nr 116 o pow. 0,0250 ha.

Dokumenty:
Plik pdf BIP_34 Decyzja Siódemka dz. 116 udostępnienie nieruchomości 2023.pdf
26‑01‑2023 11:14:40
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
365KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 34 mapa Siódemka.pdf
26‑01‑2023 11:14:40
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
808KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf INFORMACJA STAROSTY RADOMSZCZAŃSKIEGO
24‑01‑2023 13:50:10
Starosta Radomszczański informuje, że na wniosek WN Property Sp. z o.o., złożony do Starosty Radomszczańskiego w dniu 13 stycznia 2023 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia na budowę instalacji radiokomunikacyjnej WPI_DOBRYSZYC_DOBRYSZYCE1 wraz z wieżą antenową oraz wewnętrzną linią zasilania w m. Dobryszyce, na działce nr ewid. gr. 1617/1, obr. ewid. 0004, jedn. ewid. gmina Dobryszyce.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
515KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 135 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 14
Informacja wytworzona przez:
Aleksandra Ryszka tel.:446858912 , w dniu:  28‑04‑2014 15:30:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Dariusz Staszczyk
email: admin@radomszczanski.pl tel.:44 6858999 fax: 44 6834335
, w dniu:  28‑04‑2014 15:30:00
Data ostatniej aktualizacji:
08‑02‑2023 08:19:25
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie