Ochrona środowiska


Plik pdf Zawiadomienie
08‑02‑2023 13:57:53

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim, dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie przeniesienia praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego z dnia 20.11.2019 r., znak: WA.ZUZ.3.421.550.2019.DŁ, dotyczącego odprowadzania oczyszczonych ścieków komunalnych do Pilicy w m. Krzętów.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
732KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zawiadomienie
08‑02‑2023 13:51:14

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim, dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie przeniesienia praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego z dnia 13.08.2019 r., znak: WA.ZUZ.3.421.368.2019.IM, dotyczącego poboru wód podziemnych z ujęcia w m. Kolonia Wielgomłyny.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
747KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zawiadomienie
08‑02‑2023 13:41:35

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim, dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie przeniesienia praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego z dnia 09.08.2019 r., znak: WA.ZUZ.3.421.369.2019.IM, dotyczącego poboru wód podziemnych z ujęcia w m. Sokola Góra.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
781KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zawiadomienie
08‑02‑2023 13:27:59

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim, dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie przeniesienia praw i obowiązków wynikających z decyzji Starosty Radomszczańskiego z dnia 26.04.2013 r., znak: PŚI.6341.12.2013.ak, będącej pozwoleniem wodnoprawnym na odprowadzanie oczyszczonych ścieków komunalnych z Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Wielgomłynach do rzeki Biestrzykówki.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
742KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zawiadomienie
08‑02‑2023 13:11:56

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim, dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie przeniesienia praw i obowiązków wynikających z decyzji Starosty Radomszczańskiego z dnia 24.11.2017 r., znak: PŚI.6341.1.52.2017, będącej pozwoleniem wodnoprawnym na pobór wód z utworów górnokredowych na potrzeby wodociągu w m. Zagórze.

 

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
742KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zgłoszenie
19‑01‑2023 09:17:11

danych dotyczących wielkości i rodzaju emisji dla instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne operatora Orange Polska S.A. oznaczonej symbolem 88913(88913N!) RADOMSKO PLUS WIEŻA (WPI_RADOMSKO_LISTOPADA9), zlokalizowanej w Radomsku przy ul. 11 Listopada 9 (działka o nr ewid. 205/1 w 15 obrębie ewidencyjnym).

 

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
3,1MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Zgłoszenie

16‑01‑2023 10:20:37

danych dotyczących wielkości i rodzaju emisji dla instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne  oznaczoną symbolem TSR Kamieńsk Zwałowisko, eksploatowaną przez firmę Emitel S.A, , zlokalizowaną na działce o nr ewid. o nr 162 w obrębie ewidencyjnym Piła Ruszczyńska, gmina Kamieńsk.

Dokumenty:
Plik pdf PŚIII.6221.4.2022.pdf
16‑01‑2023 10:24:10
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,2MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf PŚIII.6221.3.2022.pdf
16‑01‑2023 10:24:10
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,2MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Komunikat
05‑01‑2023 11:33:57
Marszałka Województwa Łódzkiego przypominający o obowiązkach związanych z prowadzeniem konta w systemie BDO.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
13KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zgłoszenie
05‑01‑2023 11:20:40

danych dotyczących wielkości i rodzaju emisji dla instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne operatora P4 Sp. z o. o. oznaczonej symbolem RDM4445, zlokalizowanej na działce o nr ewid. o nr ewid. 423 w obrębie ewidencyjnym Kobiele Wielkie, gmina Kobiele Wielkie.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,1MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zgłoszenie
29‑12‑2022 15:59:01
danych dotyczących wielkości i rodzaju emisji dla instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne operatora  Orange Polska S.A. oznaczonej symbolem (88165N!) LEFRANÓW, zlokalizowanej na działce o nr ewid. o nr ewid. 604 w obrębie ewidencyjnym Zalesiczki, gmina Dobryszyce
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
3,4MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 346 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 35
Informacja wytworzona przez:
Adam Kuligowski
email: srodowisko@radomszczanski.pl
, w dniu:  28‑04‑2014 14:57:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Dariusz Staszczyk
email: admin@radomszczanski.pl tel.:44 6858999 fax: 44 6834335
, w dniu:  28‑04‑2014 14:57:00
Data ostatniej aktualizacji:
08‑02‑2023 14:01:05
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie