Zadania


Zadaniem Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych jest:
1) prowadzenie obsługi ekonomicznej, finansowo-księgowej, administracyjnej i prawnej następujących jednostek budżetowych:
- przedszkoli,
- szkół podstawowych,
- gimnazjów,
- Ogniska Pracy Pozaszkolnej,
- Miejskiego Żłobka;
2) prowadzenie obsługi finansowo-księgowej:
- środków przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych, zleconych i powierzonych w zakresie oświaty,
- środków przyznanych na podstawie porozumień, umów zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz innymi organizacjami w zakresie oświaty,
- Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
- zakładowych funduszy świadczeń socjalnych,
- Ogniska Pracy Pozaszkolnej,
- Miejskiego Żłobka;
3) realizowanie zadań własnych gminy w zakresie oświaty, zgodnie z zapisami ustawowymi oraz zasadami określonymi przez gminę.
Szczegółowe zadania Zespołu określa STATUT ZOPO.

Informacja wytworzona przez:
Dorota Oziębała tel.:32 332-60-40 , w dniu:  29‑11‑2008 09:31:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Arkadiusz Rydz , w dniu:  29‑11‑2008 09:31:00
Data ostatniej aktualizacji:
19‑05‑2014 14:55:50
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie