Strategia Rozwoju Gminy Kleszczów 1998 - 2015


"Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego gminy Kleszczów do 2015 roku" to dokument zaakceptowany uchwałą Rady Gminy 31 maja 1998 roku. Strategię opracowywało we współpracy z samorządową wspólnotą gminy Kleszczów grono naukowców z poznańskiej Akademii Ekonomicznej.
Dokument wskazuje przede wszystkim główne atuty Kleszczowa. Są to:

 • korzystne położenie przy ważnych trasach komunikacyjnych
 • duże zasoby surowców mineralnych
 • zasoby surowcowe umożliwiające rozwój przetwórstwa rolno-spożywczego
 • dostęp do tańszej energii elektrycznej
 • rozwinięta infrastruktura techniczna
 • preferencje dla inwestorów
 • zorganizowana strefa przedsiębiorczości

Autorzy "Strategii" wzięli pod uwagę fakt, że za kilkanaście lat zostanie zakończona działalność górnicza na terenie gminy. Wskazali na pięć zasadniczych kierunków działania lokalnego samorządu. Podstawowe zadanie to trwały, zrównoważony i wielofunkcyjny rozwój gospodarczy, który zapewni odpowiednią liczbę i strukturę miejsc pracy oraz stabilne źródła dochodów dla mieszkańców i budżetu gminy.

Kolejne ważne zadania, których realizację przewidziano w ciągu najbliższych kilkunastu lat to:

 • stworzenie nowoczesnej infrastruktury technicznej, ekonomicznej i społecznej

 • racjonalne kształtowanie środowiska naturalnego

 • zapewnienie sprawnie funkcjonującego systemu bezpieczeństwa publicznego oraz ochrony zasobów gminy przed klęskami losowymi

 • działania na rzecz integracji mieszkańców gminy

Większość inwestycji, które mogą być inicjowane bądź samodzielnie finansowane przez gminę Kleszczów ma służyć zwiększaniu atrakcyjności tego rejonu dla inwestorów. Szczególny nacisk położony został na rozbudowę i modernizację sieci drogowej. Wśród ważniejszych zadań wymieniono także budowę odcinka linii kolejowej i stacji. Jednym ze strategicznych celów gminy jest także utworzenie strefy przetwarzania odpadów, która ma skupiać firmy specjalizujące się w utylizacji i recyklingu odpadów.

Listę inwestycji, które będą szczególnie preferowane w Kleszczowie otwierają przedsięwzięcia związane z wykorzystaniem surowców mineralnych możliwych do pozyskania na miejscu (kreda jeziorna, iły, żwiry, piaski kwarcowe, krzemienie). Podkreśla się fakt, że surowce dostępne są "od ręki" - większość odzyskiwana jest podczas prac górniczych i składowana na odpowiednio przygotowanych terenach.
Ze względu na dostępność taniej energii elektrycznej kupowanej bezpośrednio od Elektrowni "Bełchatów" do inwestowania w gminie Kleszczów zachęca się także tych przedsiębiorców, którzy w swoich przedsięwzięciach będą wykorzystywać znaczne ilości energii elektrycznej. Mile widziani będą właściciele małych i średnich przedsiębiorstw, dających nowe i stałe miejsca pracy.

Dzięki wszystkim tym działaniom ma powstać na terenie gminy Kleszczów zróżnicowana baza ekonomiczna, odporna na cykliczne wahania i zakłócenia w niektórych sektorach i gałęziach gospodarki. To jedno z najważniejszych zadań stawianych przez "Strategię rozwoju gminy Kleszczów".

Plik pdf Strategia - część 1
01‑03‑2006 10:47:45
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
593KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Strategia - część 2
01‑03‑2006 10:49:59
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
702KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Synteza - część 1
01‑03‑2006 10:52:31
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
532KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Synteza - część 2
01‑03‑2006 11:17:50
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
584KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
604KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
853KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
804KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
811KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
396KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Kalina Pierzak
email: bip@kleszczow.pl tel.:44 731 31 10
, w dniu:  06‑04‑2006 08:55:04
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Przemysław Kaczmarczyk tel.:44 731-31-10 , w dniu:  06‑04‑2006 08:55:04
Data ostatniej aktualizacji:
18‑10‑2016 11:44:29
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie