Search:
Tablica Ogłoszeń


Ogłoszenie Wójta Gminy w sprawie konkursu ofert w sprawie wyboru dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Gminy Kleszczów
2014-11-19(2359 KB)More...
Obwieszczenie Wójta Gminy Kleszczów
o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków dotyczących wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia dla firmy STAKO Sp.j.
2014-11-14(339 KB)More...
Zarządzenie Nr 120.89.2014 Wójta Gminy Kleszczów z dn. 13.10.2014 r.
w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, położonych w obrębie geodezyjnym Wolica
2014-11-06(948 KB)More...
Obwieszczenie Wójta Gminy Kleszczów
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
2014-11-06(474 KB)More...
Obwieszczenie Wójta Gminy Kleszczów
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Rogowiec wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
2014-11-04(54 KB)More...
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi
o wyłożeniu do wglądu projektów zarządzeń zmieniających zarządzenia RDOŚ w Łodzi w sprawie ustanowienia planów ochrony dla rezerwatów przyrody
2014-11-04(474 KB)More...
OGŁOSZENIE. PRZETARG OFERTOWY OGRANICZONY
na sprzedaż kostki betonowej "behaton", kostki betonowej "unistone", przęseł betonowych oraz słupków betonowych pochodzących z modernizacji drogi w Wolicy.
2014-10-23(1910 KB)More...
Obwieszczenie Wójta Gminy Kleszczów
o ponownym (trzecim) wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Czyżów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
2014-10-14(62 KB)More...
"Regulamin korzystania z Altany Ekologicznej w Łuszczanowicach"
2014-09-19(354 KB)More...
Protokół z rozprawy administracyjnej dla społeczeństwa przeprowadzonej w dniu 29 lipca 2014 roku w Kleszczowie
2014-08-01(2466 KB)More...
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
2014-04-01(1063 KB)More...