Search:
Tablica Ogłoszeń


Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewiyzjnej w dniu 28 maja 2015 roku
2015-05-21(168 KB)More...
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych i Obywatelskich w dniu 29 maja 2015 roku
2015-05-21(221 KB)More...
Zawiadomienie o IX sesji Rady Gminy w dniu 25.05.2015 r.
2015-05-21(162 KB)More...
Zarządzenie Wójta Gminy Kleszczów w sprawie:
przeznaczenie do wydzierżawienia i podania do publicznej wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, położonej w obrębie geodezyjnym Żłobnica, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego. 
2015-05-18(395 KB)More...
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla lokalizacji linii energetycznej 30 kV w obrębie geodezyjnym Dębina wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
2015-05-12(56 KB)More...
Ogłoszenie drugiego pisemnego przetargu ofertowego na sprzedaż drewna pochodzącego z trzebieży drzewostanu z dz. nr 1585/1 położonej w obr. Kleszczów
2015-05-09(766 KB)More...
OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA NAJSCHLUDNIEJSZĄ POSESJĘ W GMINIE KLESZCZÓW
2015-05-07(774 KB)More...
Regulamin korzystania z Altany Ekologicznej w Łuszczanowicach
2015-03-19(332 KB)More...
Ogłoszenie Wójta Gminy o podaniu do publicznej wiadomości informacji zakładu Colep Sp. z o.o. na temat środków bezpieczeństwa i sposobu postępowania w przypadku wystąpienia poważnych awarii
2015-03-13(1227 KB)More...
Obwieszczenie Wójta Gminy w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Czyżów
2015-03-11(16 KB)More...
Ogłoszenie o wyborze projektu służącego rozwojowi sportu na terenie Gminy Kleszczów w 2015 roku
2015-02-20(205 KB)More...
Obwieszczenie Wójta Gminy o podaniu do publicznej wiadomości informacji o przyjęciu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczów
2015-02-13(474 KB)More...
KOMUNIKAT DLA PODATNIKÓW - ZGODA NA OTRZYMYWANIE INFORMACJI O NALEŻNOŚCIACH PIENIĘŻNYCH
2015-01-30(474 KB)More...
Obwieszczenie Wójta Gminy Kleszczów o przyjęciu Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Żłobnica
2015-01-28(16 KB)More...
Obwieszczenie Wójta Gminy Kleszczów o przyjęciu Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kleszczów
2015-01-28(16 KB)More...
Oświadczenie
do zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
2015-01-02(474 KB)More...
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
2014-04-01(1063 KB)More...