Search:
Tablica Ogłoszeń


Obwieszczenie
dot. zaktualizowanego raportu o oddziaływaniu na środowisku przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Ruszczyn gm. Kamieńsk
2015-03-06(235 KB)More...
Obwieszczenie
w sprawie przystąpienia do oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w ramach postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Ruszczyn gm. Kamieńsk
2015-03-06(443 KB)More...
Obwieszczenie Wójta Gminy o możliwości zapoznania się z treścią decyzji dot. Budowy infrastruktury zakładowej na terenie firmy UPONOR Infra sp. z o.o.
2015-03-03(185 KB)More...
Ogłoszenie Wójta Gminy o podaniu do publicznej wiadomości informacji o przyznanych dotacjach w 2014 roku na zadania z zakresu Prawa wodnego
2015-03-02(210 KB)More...
Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu decyzji nr IZP.6733.2.2014
2015-02-25 15:10:05(474 KB)More...
Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia II-ego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oraz przyjęcia regulaminu przetargu
2015-02-24(1507 KB)More...
Ogłoszenie o wyborze projektu służącego rozwojowi sportu na terenie Gminy Kleszczów w 2015 roku
2015-02-20(205 KB)More...
Obwieszczenie Wójta Gminy o podaniu do publicznej wiadomości informacji o przyjęciu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczów
2015-02-13(474 KB)More...
Obwieszczenie Burmistrza Kamieńska o wezwaniu do uzupełnienia przedłożonego wniosku o wydanie decyzji środowiskowej
2015-02-10(474 KB)More...
Ogłoszenie Wójta Gminy Kleszczów o możliwości uzyskania dotacji na zadania z zakresu Prawa Wodnego
2015-02-02(301 KB)More...
KOMUNIKAT DLA PODATNIKÓW - ZGODA NA OTRZYMYWANIE INFORMACJI O NALEŻNOŚCIACH PIENIĘŻNYCH
2015-01-30(474 KB)More...
Obwieszczenie Wójta Gminy Kleszczów o przyjęciu Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Żłobnica
2015-01-28(16 KB)More...
Obwieszczenie Wójta Gminy Kleszczów o przyjęciu Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kleszczów
2015-01-28(16 KB)More...
Oświadczenie
do zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
2015-01-02(474 KB)More...
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
2014-04-01(1063 KB)More...