Search:
Tablica Ogłoszeń


Zaproszenie do składania ofert na obsługę imprezy plenerowej " DNI KLESZCZOWA 2014"
2014-04-18(1895 KB)More...
Oferta realizacji zadania publicznego na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - czwartki lekkoatletyczne
2014-04-17(14877 KB)More...
Obwieszczenie Starosty Bełchatowskiego dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą:
"Rozbudowa drogi powiatowej oraz gminnej w Łuszczanowicach i Łuszczanowicach Kolonii wraz z infrastrukturą techniczną o łącznej długości dróg ok. 2250 mb oraz budowa infrastruktury"
2014-04-17(4251 KB)More...
Zawiadomienie o XLVII sesji Rady Gminy Kleszczów w dniu 24 kwietnia 2014 roku
2014-04-17(1063 KB)More...
Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji w dniu 22 kwietnia 2014 roku
2014-04-17(1063 KB)More...
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Statutowej Rady Gminy Kleszczów w dniu 24 kwietnia 2014 roku
2014-04-17(1063 KB)More...
Obwieszczenie Starosty Bełchatowskiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą:
"Rozbudowa drogi gminnej 101411E kat. L o budowę ścieżki rowerowej wraz z rozbudową istniejącej jezdni i budową sieci wodociągowej. Odcinek od skrzyżowania z drogą gminną ulicą Wiejską do skrzyżowania z DP 1902E
2014-04-16(948 KB)More...
Obwieszczenie o możliwości składania uwag i wnioków w postępowaniu dot. zmiany decyzji Wójta Gminy Kleszczów z dnia 9.05.2012 r.
znak: OŚG.7625/38/10 ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Zakładu Przeróbki Celulozy w Bogumiłowie
2014-04-15(310 KB)More...
OBWIESZCZENIE
o podaniu do publicznej wiadomości informacji o przyjęciu zmiany miejscowego zagospodarowania  przestrzennego miejscowości Łękińsko
2014-04-11(1063 KB)More...
OBWIESZCZENIE dla stron postępowania
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia
polegającego na Rozbudowie drogi w Żłobnicy wraz z infrastrukturą towarzyszącą
2014-04-10(337 KB)More...
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kleszczów
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  polegającego  na Rozbudowie drogi w Żłobnicy wraz z infrastrukturą towarzyszącą
2014-04-10(222 KB)More...
Ogłoszenie Wójta o przetargu ograniczonym ustnym oraz nieograniczonym ustnym na sprzedaż składników majątkowych użytkowanych w UG Kleszczów
2014-04-04(6376 KB)More...
Ogłoszenie Wójta o przetargu nieograniczonym ofertowym na sprzedaż kabla światłowodowego
2014-04-03(8501 KB)More...
Ogłoszenie Wójta o przetargu ograniczonym ustnym oraz nieograniczonym ustnym na sprzedaż składników majątkowych pochodzących z Domu Kultury w Antoniówce
2014-04-03(6376 KB)More...
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
2014-04-01(1063 KB)More...
Obwieszczenie Wójta Gminy Kleszczów o podaniu do publicznej wiadomości informacji o opracowaniu aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kleszczów na lata 2014-2017,
z perspektywą na lata 2018-2021, z możliwością składania uwag i wniosków do projektu
2014-03-26(474 KB)More...
Obwieszczenie Wójta Gminy Kleszczów o podaniu do publicznej wiadomości informacji o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko
projektu dokumentu Program Ochrony Środowiska dla Gminy Kleszczów na lata
2014 - 2017, z perspektywą na lata 2018 - 2021.
2014-03-26(474 KB)More...
Ogłoszenie Wójta Gminy Kleszczów o podaniu do publicznej wiadomości informacji o możliowści uzyskania dotacji na zadania z zakresu Prawa wodnego
2014-03-24(1892 KB)More...