Search:
Tablica Ogłoszeń


Zawiadomienie o III sesji Rady Gminy Kleszczów w dniu 22 grudnia 2014 roku
2014-12-16(266 KB)More...
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kleszczów
2014-12-09(474 KB)More...
Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji w dniu 15 grudnia 2014
2014-12-09(474 KB)More...
Ogłoszenie Wójta Gminy Kleszczów o konkursie ofert na wykonanie świadczeń zdrowotnych z zakresu rehabilitacji i masażu leczniczego w Gminnym Ośrodku Zdrowia
2014-12-08(2333 KB)More...
Ogłoszenie Wójta Gminy o konkursie ofert na wykonanie świadczeń zdrowotnych z zakresu stomatologii dla mieszkańców Gminy
2014-12-05(2976 KB)More...
Ogłoszenie Wójta Gminy Kleszczów o konkursie ofert na wykonanie świadczeń zdrowotnych z zakresu szczepień profilaktycznych dla mieszkańców Gminy
2014-12-05(2200 KB)More...
Ogłoszenie Wójta Gminy Kleszczów o konkursie ofert na wykonanie świadczeń zdrowotnych z zakresu pediatrii i ginekologii dla mieszkańców Gminy
2014-12-05(1531 KB)More...
Obwieszczenie Wójta Gminy Kleszczów
o możliwości zapoznania się z treścią wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zbiornika ziemnego przeznaczonego na magazyn gipsu. 
2014-12-04(177 KB)More...
Protokół z rozprawy administracyjnej dla społeczeństwa przeprowadzonej w dniu 29 lipca 2014 roku w Kleszczowie
2014-08-01(2466 KB)More...
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
2014-04-01(1063 KB)More...