Search:
Tablica Ogłoszeń


Obwieszczenie Wójta Gminy Kleszczów o mozliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
2015-01-21(295 KB)More...
Zawiadomienie o IV sesji Rady Gminy w dniu 26.01.2015
2015-01-21(222 KB)More...
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 26.01.2015
2015-01-21(135 KB)More...
Obwieszczenie Burmistrza Kamieńska w sprawie ponownego uzgodnienia dotyczącego warunków realizacji przedsięwzięcia budowy składowiska odpadów
2015-01-20(236 KB)More...
Obwieszczenie Wójta Gminy Kleszczów o możliowści zapoznania się z treścią decyzji o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia
2015-01-15(212 KB)More...
Ogłoszenie o przetargu pisemnym ofertowym
na sprzedaż drewna pochodzącego z zadania "Rozbudowa układu drogowego wraz z budową pełnej infrastruktury technicznej w miejscowości Czyżów"
2015-01-14(1421 KB)More...
Konsultacje projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
2015-01-08(1482 KB)More...
Ogłoszenie o odwołaniu przetargu na sprzedaż nieruchomości
2015-01-08(200 KB)More...
Oświadczenie
do zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
2015-01-02(474 KB)More...
Zawiadomienie o wyniku postępowania z przeprowadzenia konkursu na świadczenia zdrowotne z zakresu stomatologii
2014-12-30(474 KB)More...
Zawiadomienie o wyniku postępowania z przeprowadzenia konkursu na świadczenia zdrowotne polegające na przeprowadzeniu szczepień profilaktycznych
2014-12-30(134 KB)More...
Zawiadomienie o wyniku postępowania z przeprowadzenia konkursu na świadczenia zdrowotne z zakresu rehabilitacji i masażu leczniczego
2014-12-30(129 KB)More...
Zawiadomienie o wyniku postępowania z przeprowadzenia konkursu na świadczenia zdrowotne z zakresu pediatrii i ginekologii
2014-12-30(134 KB)More...
Obwieszczenie Wójta Gminy Kleszczów
w sprawie modernizacji urządzeń bloków nr 9 i 10 w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów
2014-12-29(165 KB)More...
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
2014-04-01(1063 KB)More...