Search:
Tablica Ogłoszeń


Zawiadomienie o posiedzeniu Wspólnym Komisji w dniu 23 kwietnia 2015 roku
2015-04-17(437 KB)More...
Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości
2015-04-15(223 KB)More...
Obwieszczenie Starosty Bełchatowskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji pn. "Raozbudowa drogi gminnej w Żłobnicy"
2015-04-14(760 KB)More...
Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, położonych w obr. Bogumiłów
2015-04-13(402 KB)More...
Ogłoszenie Wójta Gminy o konkursie ofert na najem lokalu "Drink - Bar" w budynku Domu Kultury w Kleszczowie
2015-04-10(1063 KB)More...
Zarządzenie Wójta Gminy o przetargu oferowym ograniczonym na sprzedaż kostki brukowej, krawężników betonowych oraz wiaty przystankowej
2015-03-30(1874 KB)More...
Zawiadomienie Wójta Gminy Kleszczów w sprawie udostępnienia kanału technologicznego dla zadania pn. "Rozbudowa drogi gminnej 101354E w Wolicy"
2015-03-24(271 KB)More...
Zawiadomienie Wójta Gminy Kleszczów w sprawie udostępnienia kanału technologicznego dla zadania pn. "Rozbudowa drogi gminnej 101387 E w Wolicy"
2015-03-24(288 KB)More...
Zawiadomienie Wójta Gminy Kleszczów w sprawie udostępnienia kanału technologicznego dla zadania pn. "Rozbud. drogi gm. 101417E w Kleszczowie - ul. Łączna" oraz "Rozb. drogi gm. 101368E - ul Krótka"
2015-03-24(306 KB)More...
Regulamin korzystania z Altany Ekologicznej w Łuszczanowicach
2015-03-19(332 KB)More...
Obwieszczenie o wyłożeniu dp publicznego wglądu projektu mpzp miejscowości Rogowiec wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
2015-03-17(53 KB)More...
Zawiadomienie o opracowywaniu dokumentacji projektowej pn. "Budowa układu drogowego wraz z pełną infrastrukturą techniczną osiedla domów jednorodzinnych w Łuszczanowicach Kol."
2015-03-13(217 KB)More...
Zawiadomienie o opracowywaniu dokumentacji projektowej pn. "Rozbudowa drogi gminnej w Wolicy i Łuszczanowicach nr 101402E wraz z infrastrukturą techniczną"
2015-03-13(221 KB)More...
Zawiadomienie o opracowywaniu dokumentacji projektowej pn. "Rozbudowa drogi powiatowiej 1921 E Kleszczów - Brudzice w Łuszczanowicach"
2015-03-13(212 KB)More...
Ogłoszenie Wójta Gminy o podaniu do publicznej wiadomości informacji zakładu Colep Sp. z o.o. na temat środków bezpieczeństwa i sposobu postępowania w przypadku wystąpienia poważnych awarii
2015-03-13(1227 KB)More...
Obwieszczenie Wójta Gminy w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Czyżów
2015-03-11(16 KB)More...
Ogłoszenie Wójta Gminy o podaniu do publicznej wiadomości informacji o przyznanych dotacjach w 2014 roku na zadania z zakresu Prawa wodnego
2015-03-02(210 KB)More...
Ogłoszenie o wyborze projektu służącego rozwojowi sportu na terenie Gminy Kleszczów w 2015 roku
2015-02-20(205 KB)More...
Obwieszczenie Wójta Gminy o podaniu do publicznej wiadomości informacji o przyjęciu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczów
2015-02-13(474 KB)More...
KOMUNIKAT DLA PODATNIKÓW - ZGODA NA OTRZYMYWANIE INFORMACJI O NALEŻNOŚCIACH PIENIĘŻNYCH
2015-01-30(474 KB)More...
Obwieszczenie Wójta Gminy Kleszczów o przyjęciu Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Żłobnica
2015-01-28(16 KB)More...
Obwieszczenie Wójta Gminy Kleszczów o przyjęciu Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kleszczów
2015-01-28(16 KB)More...
Oświadczenie
do zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
2015-01-02(474 KB)More...
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
2014-04-01(1063 KB)More...