Search:
Tablica Ogłoszeń


OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku warsztatowego zlokalizowanego na terenie PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów
2014-08-19(157 KB)More...
Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy Kleszczów w dniu 26.08.2014 roku
2014-08-19(1063 KB)More...
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Statutowej RG Kleszczów w dniu 26.08.2014
2014-08-19(1063 KB)More...
Ogłoszenie. Przetarg Ofertowy Ograniczony
na sprzedaż zabawek z placu zabaw w Kleszczowie, ul Wysoka, przy boisku w Łękińsku ul. Północna oraz ze skweru ul. Poprzeczna w Łękińsku.
2014-08-14(4735 KB)More...
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych i Obywatelskich RG w dniu 21.08.2014
2014-08-14(474 KB)More...
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie zakładu produkcyjnego, budowie budynku kontenerowego kotłowni gazowej, budowie budynku kontenerowego sprężarkowni, rozbudowie urządzenia spalarki LZO wraz z towarzyszącymi instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz przebudowie, rozbudowie i budowie zewnętrznych instalacji na terenie inwestycji, budowie otwartego zbiornika na wodę deszczową oraz przebudowie i rozbudowie istniejącego układu komunikacyjnego i miejsc postojowych na działce o numerze ewidencyjnym 1052. 
2014-08-13(204 KB)More...
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Czyżów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
2014-08-12(61 KB)More...
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Żłobnica wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
2014-08-12(62 KB)More...
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kleszczów
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie odcinków linii energetycznych napowietrznych 30 kV- L2 i L9 zlokalizowanych poza wyrobiskiem górniczym Pola Bełchatów.
2014-08-08(474 KB)More...
OGŁOSZENIE PRZETARG OFERTOWY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż Zestawu do radiowizjografii
2014-08-07(1256 KB)More...
Protokół z rozprawy administracyjnej dla społeczeństwa przeprowadzonej w dniu 29 lipca 2014 roku w Kleszczowie
2014-08-01(2466 KB)More...
ZAPROSZENIE do składania ofert na obsługę gastronomiczną imprezy plenerowej " DOŻYNKI GMINNE 2014" w zakresie podawania piwa, napojów zimnych oraz dystrybucji innych artykułów
2014-07-24(948 KB)More...
ZAPROSZENIE do składania ofert na obsługę gastronomiczną imprezy plenerowej " DOŻYNKI GMINNE 2014"
2014-07-24(948 KB)More...
Zarządzenie Nr 120.56.2014 Wójta Gminy Kleszczów z dnia 15 lipca 2014 roku
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży  w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kleszczów, położonej w Kleszczowie oraz ogłoszenia wykazu tej nieruchomości
2014-07-15(3189 KB)More...
Obwieszczenie Wójta Gminy o ponownym (czwartym) wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kleszczów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
2014-07-15(1063 KB)More...
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
2014-04-01(1063 KB)More...