Search:
Tablica Ogłoszeń


ZAPROSZENIE do składania ofert na obsługę gastronomiczną imprezy plenerowej " DOŻYNKI GMINNE 2014" w zakresie podawania piwa, napojów zimnych oraz dystrybucji innych artykułów
2014-07-24(948 KB)More...
ZAPROSZENIE do składania ofert na obsługę gastronomiczną imprezy plenerowej " DOŻYNKI GMINNE 2014"
2014-07-24(948 KB)More...
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kleszczów
o możliwości składania uwag i wniosków w związku z prowadzoną oceną oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie zbiornika ziemnego przeznaczonego na magazyn gipsu, zlokalizowanego na zwałowisku wewnętrznym KWB Bełchatów na terenie obrębów geodezyjnych: Kleszczów, Stawek, Kuców, Wola Grzymalina, gmina Kleszczów, pow. bełchatowski oraz o planowanej rozprawie administracyjnej w związku z prowadzoną oceną oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia.
2014-07-17(293 KB)More...
Obwieszczenie o możliwości składania uwag i wnioków w postępowaniu
dot. przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie zakładu produkcyjnego, budowie budynku kontenerowego kotłowni gazowej, budowie budynku kontenerowego sprężarkowni, rozbudowie urządzenia spalarki LZO wraz z towarzyszącymi instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz przebudowie, rozbudowie i budowie zewnętrznych instalacji na terenie inwestycji, budowie otwartego zbiornika na wodę deszczową  oraz przebudowie i rozbudowie istniejącego układu komunikacyjnego i miejsc postojowych, na działce o nr 1052, obręb geodezyjny Rogowiec.
2014-07-16(304 KB)More...
Zarządzenie Nr 120.56.2014 Wójta Gminy Kleszczów z dnia 15 lipca 2014 roku
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży  w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kleszczów, położonej w Kleszczowie oraz ogłoszenia wykazu tej nieruchomości
2014-07-15(3189 KB)More...
Obwieszczenie Wójta Gminy o ponownym (czwartym) wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kleszczów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
2014-07-15(1063 KB)More...
Obwieszczenie Starosty Bełchatowskiego dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą:
"Rozbudowa drogi powiatowej nr 1500E (ul. Główna) na odcinku od ronda w Żłobnicy do ronda w Kleszczowie przy ul. Głównej, Milenijnej i i Sportowej oraz drogi powiatowej nr 1921 E (ul. Ogrodowa) na odcinku od ul. Głównej do ul. Milenijnej wraz z infrastrukturą techniczną"
2014-07-15(1421 KB)More...
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
2014-04-01(1063 KB)More...